สอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ สอนเน้นความเข้าใจ ปฏิบัติจริงทุกคน สอนไม่มีกั๊ก
ใช้เหล้ามาตราฐานสากลในการสอน

ศิลปะแห่งการผสมเครื่องดื่ม เพื่อความสุนทรีย์


วันที่เวลาคอร์สค่าเรียนโอนก่อนลดเหลือโปรโมชั่น
8 พค. 64 09.00-15.00 น.

ค็อกเทล คลาสสิค
(Classic Cocktail)

2,500 บาท 1,900 บาท  
9 พค. 64 09.00-15.00 น.

ค็อกเทล โมเลกูล่าร์
(Molecular Cocktail)

2,500 บาท 1,900 บาท  
8-9 พค. 64 09.00-15.00 น. ค็อกเทล คลาสสิค และ โมเลกูล่าร์
(Classic & Molecular Cocktail)
4,500 บาท

3,700 บาท

 
15 พค. 64 09.00-15.00 น.

ค็อกเทล คลาสสิค
(Classic Cocktail)

2,500 บาท 1,900 บาท  
16 พค. 64 09.00-15.00 น.

ค็อกเทล ซิกเนเจอร์
(Signature Cocktail)

2,500 บาท 1,900 บาท  
15-16 พค. 64 09.00-15.00 น.

ค็อกเทล คลาสสิค และ ซิกเนเจอร์
(Classic & Signature Cocktail)

4,500 บาท 3,700 บาท
แถมสอนเหล้าปั่น-เหล้าถัง 
22 พค. 64 09.00-15.00 น.

ค็อกเทล คลาสสิค
(Classic Cocktail)

2,500 บาท 1,900 บาท  
23 พค. 64 09.00-13.00 น.

ค็อกเทล ไฟ แอดวานซ์
(Flaming Advance Cocktail)

2,500 บาท 1,900 บาท
 
22-23 พค. 64 09.00-15.00 และ 09.00-13.00 น.

ค็อกเทล คลิสสิค และ ไฟ แอดวานซ์
(Classic & Flaming Advance Cocktail)

4,500 บาท 3,700 บาท  แถมสอนม็อกเทล
29 พค. 64 09.00-15.00 น.

ค็อกเทล คลาสสิค 
(Classic Cocktail)

2,500 บาท 1,900 บาท  
30 พค. 64 09.00-15.00 น.

ค็อกเทล ซิกเนเจอร์
(Signature Cocktail)

2,500 บาท 1,900 บาท  
29-30 พค. 64 09.00-15.00 น.

ค็อกเทล คลาสสิค และ ซิกเนเจอร์

(Classic & Signature Cocktail)

4,500 บาท 3,700 บาท   แถมสอนเหล้าปั่นเหล้าถัง
3 มิย. 64 09.00-11.00 น.

ม็อกเทล น้ำพั้นช์

(Mocktail Punch)

1,800 บาท 1,200 บาท   
5 มิย. 64 09.00-15.00 น.

ค็อกเทล คลาสสิค

(Classic Cocktail)

2,500 บาท 1,900 บาท  
6 มิย. 64 09.00-15.00 น.

ค็อกเทล ซิกเนเจอร์
(Signature Cocktail)

2,500 บาท 1,900 บาท  
5-6 มิย. 64 09.00-15.00 น.

ค็อกเทล คลาสสิค และ ซิกเนเจอร์

(Classic & Signature Cocktail)

4,500 บาท 3,700 บาท แถมสอนม็อกเทล 
12  มิย. 64 09.00-15.00 น.

ค็อกเทล คลาสสิค

(Classic Cocktail)

2,500 บาท 1,900 บาท  
13 มิย. 64 09.00-13.00 น.

ค็อกเทล ไฟ แอดวานซ์

(Flaming Advance Cocktail)

2,500 บาท 1,900 บาท  
12-13 มิย. 64 09.00-15.00 และ 09.00-13.00 น.

คลาสสิค และ ไฟ แอดวานซ์

(Classic & Flaming Advance Cocktail)

4,500 บาท 3,700 บาท แถมสอนม็อกเทล

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อคุณเอ๋
โทรศัพท์ 08-9893-7614, 08-1701-8377

LINE : aeh8
Email : a8siripun@yahoo.com, a8siripun@gmail.com

โอนจ่ายค่าเรียนก่อน มีส่วนลด!

Visitors: 4,432,684