• ขายดี
  ที่กรองสเตนเลส แบบขดสปริง 4 ก้าน สีเงิน (Hawthorn Strainer 4 stalk Silver Color)
  110.00 ฿
 • ที่กรองสเตนเลส แบบขดสปริง 4 ก้าน สีทอง (Hawthorn Strainer 4 stalk Gold Color)
  180.00 ฿
 • ที่กรองสเตนเลส แบบขดสปริง 2 ก้าน สีเงิน (Hawthorn Strainer 2 stalk Silver Color)
  110.00 ฿
 • ที่กรองสเตนเลส แบบขดสปริง ด้ามสั้น 2 ก้าน (Hawthorn Strainer 2 stalk Shot Handle Silver Color)
  180.00 ฿
 • ที่กรองสเตนเลส แบบขดสปริง ด้ามจับกลม สีเงิน (Hawthorn Strainer Rounded Handler Silver Color)
  120.00 ฿
 • ขายดี
  ที่กรองสเตนเลส แบบขดสปริง ไม่มีง้าม No Prong สีเงิน (No Prong Strainer with Handle Silver Color)
  280.00 ฿
 • ที่กรองสเตนเลส แบบขดสปริง ไม่มีง้าม No Prong สีทองชมพู (No Prong Strainer with Handle Pink Gold Color)
  280.00 ฿
 • ขายดี
  ที่กรองสเตนเลส แบบ Julep สีเงิน (Julep Strainer Silver Color)
  250.00 ฿
 • ที่กรองสเตนเลส แบบ Julep สีทอง (Julep Strainer Gold Color)
  250.00 ฿
 • ที่กรองสเตนเลส แบบ Julep สีทองชมพู (Julep Strainer Pink Gold Color)
  250.00 ฿
 • ที่กรองสเตนเลส แบบ Julep สีรมดำ (Julep Strainer Black Color)
  250.00 ฿
 • ที่กรองสแตนเลส แบบ Shell Julep สีทองชมพู (Shell Julep Strainer Pink Gold Color)
  280.00 ฿
 • ขายดี
  ที่กรอง แบบกรวยตาข่าย เกรดปานกลาง สีเงิน (Fine Strainer Silver Color)
  80.00 ฿
 • ขายดี
  ที่กรองสเตนเลส แบบกรวยตาข่าย อย่างดี สีเงิน (Fine Strainer Premium Silver Color)
  160.00 ฿
 • ที่กรองสเตนเลส แบบกรวยตาข่าย อย่างดี สีทอง (Fine Strainer Premium Gold Color)
  190.00 ฿
 • ที่กรองสเตนเลส แบบกรวยตาข่าย อย่างดี สีทองชมพู (Fine Strainer Premium Pink Gold Color)
  190.00 ฿